Περιγραφή Έργου

Αυτοκόλλητα ψηφιακής εκτύπωσης για επένδυση επιφανειών, σε permanent και removable.